مشاوره عرضه و پذیرش

مشاوره عرضه و پذیرش


پذیرش و عرضه پذيرش در بورس به معنی تطبيق وضعيت و شرايط ناشر با شرايط مندرج در دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق در بورس است. کارگزاری سهام بارز جهت پذيرش اوراق بهادار شركت‌هاي متقاضي پذيرش در بورس موفق به اخذ مجوز مشاور پذیرش گردید .

 

شرکت کارگزاری سهام بارز

  •  
شرکت کارگزاری سهام بارز با استفاده از مدیران و کارشناسان خود در پذیرش اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا شرکت فرابورس ایران، خدمات خود را به شرح زیر به ناشران ارائه می نماید:

  • - ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص پذیرش
  • - سنجش میزان آمادگی شرکت برای پذیرش در هر یک از بازارهای بورس و یا فرابورس
  • - ارائه مشاوره و آشناسازی سهامداران عمده و مدیران شرکت با الزامات و فرآیند پذیرش، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات و همچنین الزامات گزارشگری و افشاء در بورس
  • - ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس از طرف ناشردرفرآیند پذیرش
  • - ارائه پیشنهادات لازم در خصوص انجام تغییرات و اصلاحات مورد نیاز در اساسنامۀ شرکت به ‌منظور انطباق با اساسنامۀ نمونه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
  • - نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط شرکت در طول فرآیند پذیرش
  • - همکاری در تهیه و ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی بورس / فرابورس از طرف ناشر در طول فرآیند پذیرش
  • - حضور در نشست ها و جلسات مذاکره در زمینه پیشنهاد و تعیین قیمت پایه