جزئیات خبر

سه شنبه 20 آبان 1399

تحلیل بنیادی گروه صنعتی بارز پکرمان

معرفی شرکت:
گروه صنعتی بارز (با نام قبلی مجتمع صنایع لاستیک کرمان) در فروردین ماه 1372 افتتاح گردید.اولین فعالیت تجاری گروه صنعتی بارز در سال 1373 آغاز گردید.ظرفیت اولیه سالانه بارز برابر با 25 هزار تن انواع تایر، تیوب و نوار وسایل نقلیه سبک و سنگین و همچنین تایرهای کشاورزی بود.رفته رفته با بکارگیری تکنولوژی توانست بیشترین سهم بازار تایر را بین شرکت های تایرساز ایران کسب کند.
درسال 98گروه صنعتی بارز (کارخانجات بارز کرمان و بارز کردستان) با تولید حدود 107 هزار تن 45% از سهم تولید کشور را به خود اختصاص داد.
مزایا:
  • سودآوری مناسب لاستیک بارز کردستان با توجه به تولید رادیال سواری
  • طرح توسعه افزایش تولید به میزان 44000 تن از سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید.
  • پتاسنیل آزاد سازی نرخ 
  • سهم بازار بالا و کیفیت بالای محصولات 

تحلیل بنیادی از افزایش سود اوری پکرمان در سال های 1399 و 1400 

✅ سهم با سناریو های مفروض، پی ای پایینی دارد.

✍️: نرخ دلار برای شش ماهه دوم سال 99 و سال 1400، 22000 تومان لحاظ شده است.
فرض شده نرخ فروش محصولات در شش ماهه دوم 99، 20% افزایش یابد.
برای سال 1400 در سناریوی اول نرخ فروش محصولات همانند نرخ شش ماهه دوم 99لحاظ شده است، در سناریوی دوم نرخ فروش محصولات 30% بالاتر از نرخ شش ماهه دوم 99 در نظر گرفته شده است.
برای نرخ کائوچو و مواد به دلیل آینده مبهم نفت، رشدی در نظر نگرفتیم.
مانده تسهیلات صندوق ذخیره ارزی شامل اصل و فرع 28057 هزار یورو می باشد، که معادل ریالی تسهیلات مذکور 980 میلیارد ریال است، طبق ماده 20 قانون رفع موانع تولید و فرصت 6 ماهه داده شده به بدهکاران جهت تعیین تکلیف اقساط سررسید شده، این شرکت با رایزنی های صورت پذیرفته با سهامداران عمده و تأیید کمیته حسابرسی شرکت درصدد استفاده از مهلت مقرر جهت تقسیط 4 ساله بدهی می باشد.
✅ بررسی نسبت های مالی، روند نموداری حاشیه سود، نمودار جریان ورود و خروج پول در سهم، مقایسه با شاخص✍️: بررسی صنعت و جایگاه سهم پکرمان در این صنعت