جزئیات خبر

چهارشنبه 28 آبان 1399

تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان فخوز

معرفی شرکت:
شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده محصولات نیمه نهایی فولادی (اسلب،بلوم، بیلت) و دومین قطب تولید فولاد خام کشور و یکی از بنگاه های پیشروی اقتصادی است که در عرصه های ملی و منطقه ای حضوری فعال دارد.
سود خالص شرکت در شش ماهه اول 99، کمی بیشتر از سود خالص کل سال 98 و برابر 3381 میلیارد تومان می باشد،(سود خالص در سال 98 برابر 3339 میلیارد تومان بوده است).
طرح های توسعه شرکت
شرکت صنعتی و معدنی فراگیر سناباد که شرکت فولاد خوزستان مالک 67% آن می باشد طرح توسعه 2.5 میلیون تنی تولید گندله در دست اجرا دارد. این طرح در خرداد 99 به بهره برداری رسیده و شرکت سناباد در سال 99، 2 میلیون تن و در سال 1400، 2.5 میلیون تن گندله تولید خواهد کرد.
سود شرکت سناباد با فرضیات مطرح شده، برای سال 99، 2063 میلیارد تومان و برای سال 1400، 2550 میلیارد تومان برآورد شده است. در تحلیل پیش رو، سود شرکت سناباد در درآمدهای سرمایه گذاری شرکت فولاد خوزستان لحاظ نشده است.
شرکت فولاد شادگان یکی دیگر از زیرمجموعه های شرکت فولاد خوزستان است که طرح توسعه تولید 400 هزار تن شمش در سال 1400 و 700 هزارتن در سال 1401 در دست اجرا دارد.
پروژه احیا زمزم3، که طرح تولید سالانه 1.76 میلیون تن آهن اسفنجی می باشد، زمان آغاز طرح 98/7/1 است و پیش بینی می شود در تاریخ 1401/5/30 به بهره برداری برسد.


✍️:مفروضات تحلیل
برای سال های 99 و 1400 مقدار فروش، 1.35 میلیون تن اسلب و 2.5 میلیون تن بلوم و بیلت برآورد شده است.
برای شش ماهه دوم 99 نرخ فروش شمش شرکت 410 دلار و برای سال 1400، 400 دلار لحاظ شده است.
برای شش ماهه دوم 99 نرخ دلار 22000 تومان و برای سال 1400، 24000 تومان فرض شده است.
برای سال 99برای هر سهم 445 تومان و برای سال 1400، 600 تومان سود برآورد شده است.