جزئیات خبر

سه شنبه 18 آذر 1399

تحلیل بنیادی سیمان خوزستان سخوز

✍️معرفی شرکت:
شرکت سیمان خوزستان واقع در شهرستان رامهرمز در سال 1372 عملیات اجرایی خود را آغاز کرده است.شرکت دارای دو خط تولید سیمان و کلینکر است، خط یک با ظرفیت 900 هزار تن و خط دو 1500 هزار تن و در مجموع ظرفیت اسمی شرکت 2400 هزار تن سیمان و کلینکر در سال می باشد.
✍️ترکیب سهامداران:
✍️فروش شرکت:
به علت نوسانات بازار اقتصادی حاکم بر کشور، فروش شرکت در طی سنوات گذشته همواره روند نوسانی داشته است.
درآمدهای عملیاتی شرکت در سال 98 نسبت به 97 ، 84% افزایش داشته است که این امر بابت افزایش حجم فروش از1741159 تن در سال 97 به 2270682تن طی سال 98 و همچنین افزایش میانگین نرخ از 1614942به1903182ریال می باشد.شرکت در سال 98، 1247770تن محصولات صادر کرده و از این محل 264میلیارد تومان، معادل 51%کل فروش، درآمد کسب کرده است.
درآمدهای عملیاتی شرکت در 6 ماهه اول سال جاری،348میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 60%افزایش یافته است.
✍️نرخ فروش:
✍️روند سودآوری شرکت:
سود خالص شرکت در 6 ماهه اول 99 برابر 176 میلیارد تومان و در کل سال 98 برابر 103 میلیارد تومان بوده است.
✍️مزایا:
  • مالکیت 60% کارخانه سیمان العماره با ظرفیت اسمی 860000 تن در سال
  • امکان افزایش نرخ سیمان یا آزادسازی نرخ
  • نزدیکی به بندر امام خمینی و خرمشهر و صادرات محصولات شرکت از این بنادر​
✍️پیش بینی سودآوری شرکت برای سال های 1399 تا 1400
  • با فرض تولید 800 هزار تنی کارخانه سیمان العماره و تقسیم 100 درصدی سود در سال 1400، سیمان خوزستان P/E مناسبی خواهد داشت.
  • سود هر سهم برای سال 99، 360 تومان و سال 1400، 478 تومان برآورد شده است.​
مفروضات تحلیل:
✅ نرخ دلار برای 6 ماهه دوم 99 و سال 1400، 25000 تومان لحاظ شده است.
✅ مقدار فروش برای سال های 99 و 1400، 1600000 تن سیمان و 800000تن کلینکر فرض شده است.
✅ نرخ فروش سیمان برای ادامه سال 99، 2742335ریال برای هر تن و نرخ فروش سال 1400، 20% بالاتر فرض شده است.نرخ فروش سیمان و کلینکر صادراتی برای سال های 99 و 1400، به ترتیب 30 و 17 دلار بر تن فرض شده است.
✅ شرکت سیمان خوزستان مالک 60% از کارخانه سیمان العماره که در کشور عراق است و در ابتدای سال 99 به بهره برداری رسیده است، می باشد. در تحلیل پیش رو فرض شده است کارخانه سیمان العماره در سال 99، 500000 تن سیمان تولید و با نرخ هر تن 57 دلار به فروش برساند. با توجه به برآورد انجام شده سود خالص سیمان العماره در سال جاری 1540848 میلیون ریال خواهد بود، همچنین فرض شده که سیمان العماره 100% سود تقسیمی داشته یاشدو این سود در درآمد سرمایه گذاری های شرکت سیمان خوزستان لحاظ شده است.
✅ فرض شده در سال 1400 کارخانه سیمان العماره 800000 تن سیمان تولید و با نرخ هر تن 57 دلار به فروش برساند با این فرض سود خالص سیمان العماره در سال 1400 برابر 3665060 میلیون ریال برآورد شده است.همچنین فرض شده که سیمان العماره 100% از این سود را تقسیم خواهد کرد و این سود در درآمد سرمایه گذاری های شرکت سیمان خوزستان برای سال 1400 لحاظ شده است.
در صورت افزایش نرخ انرژی در سال 1400، احتمال افزایش بیشتر نرخ فروش محصولات شرکت وجود داردو این امر منجربه افزایش سودآوری شرکت خواهد بود.
واحد ارقام جدول میلیون ریال است.
✍️بررسی نمودار روزانه سخوز:
قیمت سهم با توجه به سودآوری خوب شرکت، در حال برگشت به سقف قبلی خود می باشد.
مقاومت های پیش روی سهم محدوده 2900، 3300 و 3800 می باشد.

 
 ​تیم تحلیل کارگزاری سهام بارز