جزئیات خبر

سه شنبه 28 بهمن 1399

تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان

سه ماهه چهارم 99
دلار 23 هزار تومان 
اوره 230 دلار فوب ایران
نرخ گاز 9 سنت
سود هر سهم سال :ریال 8496=1399
✅سال 1400
دلار 25 هزار تومان
اوره 230 دلار
نرخ گاز 9 سنت
اعمال نرخ سوخت:50 درصد خوراک 
سود هر سهم سال :ریال 11064=1400
​تحلیل حساسیت سود هر سهم برای سال 1400 ارائه شده است.