جزئیات خبر

سه شنبه 28 بهمن 1399

تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه

✅مفروضات برای سه ماهه چهارم 99
دلار 23 هزار تومان
اوره 230 دلار فوب ایران 
نرخ گاز 9 سنت
سود هر سهم سال ریال 4015=1399 
✅سال 1400
دلار 25 هزار تومان
اوره 230 دلار
نرخ گاز 9 سنت
اعمال نرخ سوخت 50 درصدی
​سود هر سهم سال ریال 5666=1400