"ثاژن"

P/E گروه
24.3978
P/E
47.5705
EPS
65.1875
بازده 90 روزه
37.21 %
بازده 30 روزه
-14.6 %
میانگین درصد DPS
55.56
سال مالی
1398/06/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1597960.4889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
3,101
قیمت پایانی:
3,082
تغییر قیمت پایانی:
-1.41
درصد تغییر قیمت پایانی:
-44 %
بیشترین قیمت:
3,140
کمترین قیمت:
3,064
بهترین قیمت خرید:
3,101
بهترین قیمت فروش:
3,140
بهترین حجم خرید:
4,000
بهترین حجم فروش:
8,288
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
5
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,102
قیمت مرجع:
3,126
بیشترین قیمت مجاز:
3,188
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
165
ارزش معاملات:
1,380,267,683
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-25 %
تعداد معاملات:
165