"ثاژن"

P/E گروه
76.1392
P/E
307.2831
EPS
20.115
بازده 90 روزه
34.08 %
بازده 30 روزه
4.92 %
میانگین درصد DPS
55.56
سال مالی
1398/06/31
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
3477518.5333
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
8,711
قیمت پایانی:
8,868
تغییر قیمت پایانی:
-0.23
درصد تغییر قیمت پایانی:
-20 %
بیشترین قیمت:
9,029
کمترین قیمت:
8,711
بهترین قیمت خرید:
8,711
بهترین قیمت فروش:
8,711
بهترین حجم خرید:
3,000
بهترین حجم فروش:
1,524,715
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
31
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
9,005
قیمت مرجع:
8,888
بیشترین قیمت مجاز:
9,065
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
136
ارزش معاملات:
8,067,396,075
حجم مبنا:
1,124,480
تغییر قیمت:
-2
درصد تغییر قیمت:
-177 %
تعداد معاملات:
136