"ثالوند"

P/E گروه
23.3233
P/E
14.2666
EPS
280.446
بازده 90 روزه
3.38 %
بازده 30 روزه
2.39 %
میانگین درصد DPS
70.24
سال مالی
1398/06/31
درصد شناور آزاد
9 %
میانگین حجم 90 روزه
3200792.6778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
4,120
قیمت پایانی:
4,066
تغییر قیمت پایانی:
1.68
درصد تغییر قیمت پایانی:
67 %
بیشترین قیمت:
4,129
کمترین قیمت:
4,000
بهترین قیمت خرید:
4,100
بهترین قیمت فروش:
4,110
بهترین حجم خرید:
900
بهترین حجم فروش:
4,901
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
4,127
قیمت مرجع:
3,999
بیشترین قیمت مجاز:
4,198
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
221
ارزش معاملات:
4,967,947,530
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
121 %
تعداد معاملات:
221