"ثالوند"

P/E گروه
155.9508
P/E
47.7051
EPS
382.328
بازده 90 روزه
72.39 %
بازده 30 روزه
30.36 %
میانگین درصد DPS
14.93
سال مالی
1399/06/29
درصد شناور آزاد
9 %
میانگین حجم 90 روزه
4035826.4
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
18,239
قیمت پایانی:
18,097
تغییر قیمت پایانی:
4.18
درصد تغییر قیمت پایانی:
726 %
بیشترین قیمت:
18,239
کمترین قیمت:
18,239
بهترین قیمت خرید:
18,239
بهترین قیمت فروش:
18,239
بهترین حجم خرید:
3,934,777
بهترین حجم فروش:
200
بهترین تعداد خرید:
241
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
18,239
قیمت مرجع:
17,371
بیشترین قیمت مجاز:
18,239
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
235
ارزش معاملات:
46,729,576,491
حجم مبنا:
3,063,163
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
868 %
تعداد معاملات:
235