"اتکام"

P/E گروه
22.5822
P/E
16.57
EPS
303.4394
بازده 90 روزه
36.3 %
بازده 30 روزه
14.86 %
میانگین درصد DPS
14.85
سال مالی
1399/06/31
درصد شناور آزاد
16.3 %
میانگین حجم 90 روزه
5348810.3333
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
6,403
قیمت پایانی:
6,486
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-254 %
بیشترین قیمت:
6,999
کمترین قیمت:
6,403
بهترین قیمت خرید:
6,403
بهترین قیمت فروش:
6,403
بهترین حجم خرید:
2,700
بهترین حجم فروش:
107,431
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
6,999
قیمت مرجع:
6,740
بیشترین قیمت مجاز:
7,077
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,503
ارزش معاملات:
54,746,635,347
حجم مبنا:
7,644,092
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-337 %
تعداد معاملات:
1503