"اتکام"

P/E گروه
11.7655
P/E
10.893
EPS
343.3403
بازده 90 روزه
100.64 %
بازده 30 روزه
4.15 %
میانگین درصد DPS
84.27
سال مالی
1398/06/30
درصد شناور آزاد
16.3 %
میانگین حجم 90 روزه
4201969.8222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
3,740
قیمت پایانی:
3,734
تغییر قیمت پایانی:
-0.29
درصد تغییر قیمت پایانی:
-11 %
بیشترین قیمت:
3,800
کمترین قیمت:
3,656
بهترین قیمت خرید:
3,710
بهترین قیمت فروش:
3,745
بهترین حجم خرید:
450
بهترین حجم فروش:
8,622
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
3,800
قیمت مرجع:
3,745
بیشترین قیمت مجاز:
3,932
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
160
ارزش معاملات:
4,265,703,373
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-5 %
تعداد معاملات:
160