"ثرود"

P/E گروه
54.5562
P/E
175.4605
EPS
41.582
بازده 90 روزه
24.7 %
بازده 30 روزه
25.79 %
میانگین درصد DPS
11.9
سال مالی
1399/06/31
درصد شناور آزاد
14 %
میانگین حجم 90 روزه
8860358.3667
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
7,296
قیمت پایانی:
7,197
تغییر قیمت پایانی:
3.57
درصد تغییر قیمت پایانی:
248 %
بیشترین قیمت:
7,296
کمترین قیمت:
6,860
بهترین قیمت خرید:
7,296
بهترین قیمت فروش:
7,311
بهترین حجم خرید:
206,000
بهترین حجم فروش:
4,000
بهترین تعداد خرید:
36
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
7,000
قیمت مرجع:
6,949
بیشترین قیمت مجاز:
7,296
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,050
ارزش معاملات:
80,974,745,567
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
347 %
تعداد معاملات:
2050