"ثرود"

P/E گروه
22.6021
P/E
89.795
EPS
58.834
بازده 90 روزه
102.18 %
بازده 30 روزه
9.7 %
میانگین درصد DPS
94.74
سال مالی
1398/06/30
درصد شناور آزاد
14 %
میانگین حجم 90 روزه
6551292.8889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
5,283
قیمت پایانی:
5,437
تغییر قیمت پایانی:
-2.23
درصد تغییر قیمت پایانی:
-124 %
بیشترین قیمت:
5,749
کمترین قیمت:
5,283
بهترین قیمت خرید:
5,283
بهترین قیمت فروش:
5,336
بهترین حجم خرید:
10,073
بهترین حجم فروش:
2,000
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
5,537
قیمت مرجع:
5,561
بیشترین قیمت مجاز:
5,839
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,061
ارزش معاملات:
45,389,373,226
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-278 %
تعداد معاملات:
2061