"ثعتما"

P/E گروه
7.7573
P/E
62.8664
EPS
128.765
بازده 90 روزه
-27.72 %
بازده 30 روزه
8.14 %
میانگین درصد DPS
21.05
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
753693.5222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
8,095
قیمت پایانی:
8,057
تغییر قیمت پایانی:
2.51
درصد تغییر قیمت پایانی:
197 %
بیشترین قیمت:
8,095
کمترین قیمت:
7,710
بهترین قیمت خرید:
8,095
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
8,713
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
6
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,860
قیمت مرجع:
7,860
بیشترین قیمت مجاز:
8,095
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
124
ارزش معاملات:
3,546,710,062
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
235 %
تعداد معاملات:
124