"ثعتما"

P/E گروه
11.8151
P/E
26.7776
EPS
724.6356
بازده 90 روزه
147.03 %
بازده 30 روزه
54.07 %
میانگین درصد DPS
21.05
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
812720.7889
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
19,404
قیمت پایانی:
19,404
تغییر قیمت پایانی:
5
درصد تغییر قیمت پایانی:
924 %
بیشترین قیمت:
19,404
کمترین قیمت:
19,404
بهترین قیمت خرید:
19,404
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
242,926
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
34
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
19,404
قیمت مرجع:
18,480
بیشترین قیمت مجاز:
19,404
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
54
ارزش معاملات:
2,829,103,200
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
924 %
تعداد معاملات:
54