"ثنور"

P/E گروه
76.1392
P/E
107.5649
EPS
47.7572
بازده 90 روزه
66.03 %
بازده 30 روزه
21.7 %
میانگین درصد DPS
88.24
سال مالی
1399/04/01
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
13119471.9444
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
5,410
قیمت پایانی:
5,466
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-111 %
بیشترین قیمت:
5,744
کمترین قیمت:
5,410
بهترین قیمت خرید:
5,410
بهترین قیمت فروش:
5,410
بهترین حجم خرید:
4,938
بهترین حجم فروش:
159,008
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
7
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
5,744
قیمت مرجع:
5,577
بیشترین قیمت مجاز:
5,744
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,728
ارزش معاملات:
106,269,505,965
حجم مبنا:
3,556,188
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-167 %
تعداد معاملات:
1728