"ثنور"

P/E گروه
24.3978
P/E
51.2282
EPS
37.5574
بازده 90 روزه
-18.5 %
بازده 30 روزه
-3.79 %
میانگین درصد DPS
88.24
سال مالی
1399/04/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
9930681.1778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
1,924
قیمت پایانی:
1,908
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
1,946
کمترین قیمت:
1,861
بهترین قیمت خرید:
1,923
بهترین قیمت فروش:
1,930
بهترین حجم خرید:
5,400
بهترین حجم فروش:
11,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
1,946
قیمت مرجع:
1,908
بیشترین قیمت مجاز:
1,965
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
535
ارزش معاملات:
7,598,470,284
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
16 %
تعداد معاملات:
535