"حبندر"

P/E گروه
23.5501
P/E
162.0791
EPS
205.4059
بازده 90 روزه
-18.37 %
بازده 30 روزه
-10.38 %
میانگین درصد DPS
1666.67
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
1936950.8333
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/23
قیمت آخرین معامله:
33,292
قیمت پایانی:
33,284
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
33,292
کمترین قیمت:
32,950
بهترین قیمت خرید:
33,292
بهترین قیمت فروش:
34,560
بهترین حجم خرید:
1,107
بهترین حجم فروش:
30
بهترین تعداد خرید:
5
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/4/23
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
33,292
قیمت مرجع:
33,284
بیشترین قیمت مجاز:
34,282
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
607,202
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
8 %
تعداد معاملات:
0