"حبندر"

P/E گروه
9.3456
P/E
2.6525
EPS
3816.7416
بازده 90 روزه
22.67 %
بازده 30 روزه
5.81 %
میانگین درصد DPS
1666.67
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
935072.2778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
10,427
قیمت پایانی:
10,427
تغییر قیمت پایانی:
2.99
درصد تغییر قیمت پایانی:
303 %
بیشترین قیمت:
10,427
کمترین قیمت:
10,427
بهترین قیمت خرید:
10,427
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
5,914,842
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
150
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
10,427
قیمت مرجع:
10,124
بیشترین قیمت مجاز:
10,427
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
9
ارزش معاملات:
266,097,040
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
303 %
تعداد معاملات:
9