"اعتلا"

P/E گروه
11.8151
P/E
8.5402
EPS
672.3512
بازده 90 روزه
41.08 %
بازده 30 روزه
13.05 %
میانگین درصد DPS
91.24
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
14.28 %
میانگین حجم 90 روزه
3893822.7556
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
5,742
قیمت پایانی:
5,779
تغییر قیمت پایانی:
-1.85
درصد تغییر قیمت پایانی:
-109 %
بیشترین قیمت:
6,018
کمترین قیمت:
5,700
بهترین قیمت خرید:
5,742
بهترین قیمت فروش:
5,750
بهترین حجم خرید:
3,895
بهترین حجم فروش:
69,636
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
6,018
قیمت مرجع:
5,888
بیشترین قیمت مجاز:
6,182
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,325
ارزش معاملات:
29,238,197,074
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-2
درصد تغییر قیمت:
-146 %
تعداد معاملات:
1325