"اعتلا"

P/E گروه
7.7918
P/E
5.6076
EPS
694.2375
بازده 90 روزه
-26.31 %
بازده 30 روزه
3.4 %
میانگین درصد DPS
91.24
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
14.28 %
میانگین حجم 90 روزه
4744780.2222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
4,061
قیمت پایانی:
4,057
تغییر قیمت پایانی:
4.89
درصد تغییر قیمت پایانی:
189 %
بیشترین قیمت:
4,061
کمترین قیمت:
3,990
بهترین قیمت خرید:
4,061
بهترین قیمت فروش:
4,240
بهترین حجم خرید:
468,658
بهترین حجم فروش:
754
بهترین تعداد خرید:
51
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
4,020
قیمت مرجع:
3,868
بیشترین قیمت مجاز:
4,061
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
292
ارزش معاملات:
4,935,687,202
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
193 %
تعداد معاملات:
292