"خپویش"

P/E گروه
32.1476
P/E
11.3492
EPS
4730.39
بازده 90 روزه
34.22 %
بازده 30 روزه
1.99 %
میانگین درصد DPS
35.57
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
11 %
میانگین حجم 90 روزه
100682.0111
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
53,686
قیمت پایانی:
53,814
تغییر قیمت پایانی:
-0.14
درصد تغییر قیمت پایانی:
-76 %
بیشترین قیمت:
56,045
کمترین قیمت:
52,196
بهترین قیمت خرید:
52,400
بهترین قیمت فروش:
53,686
بهترین حجم خرید:
20
بهترین حجم فروش:
230
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
55,000
قیمت مرجع:
53,890
بیشترین قیمت مجاز:
56,584
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
222
ارزش معاملات:
5,182,412,063
حجم مبنا:
40,000
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-204 %
تعداد معاملات:
222