"خپویش"

P/E گروه
54.7556
P/E
16.0936
EPS
4919.35
بازده 90 روزه
52.52 %
بازده 30 روزه
2.32 %
میانگین درصد DPS
35.57
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
11 %
میانگین حجم 90 روزه
117806.6222
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
79,170
قیمت پایانی:
78,451
تغییر قیمت پایانی:
-0.33
درصد تغییر قیمت پایانی:
-263 %
بیشترین قیمت:
80,600
کمترین قیمت:
77,316
بهترین قیمت خرید:
77,361
بهترین قیمت فروش:
79,120
بهترین حجم خرید:
100
بهترین حجم فروش:
30
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
78,400
قیمت مرجع:
78,714
بیشترین قیمت مجاز:
82,649
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
212
ارزش معاملات:
10,011,552,135
حجم مبنا:
40,000
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
456 %
تعداد معاملات:
212