"خچرخش"

P/E گروه
32.1476
P/E
128.6894
EPS
26.156
بازده 90 روزه
-13.67 %
بازده 30 روزه
-3.19 %
میانگین درصد DPS
10
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
25 %
میانگین حجم 90 روزه
5562917.6889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
3,366
قیمت پایانی:
3,356
تغییر قیمت پایانی:
4.68
درصد تغییر قیمت پایانی:
150 %
بیشترین قیمت:
3,366
کمترین قیمت:
3,280
بهترین قیمت خرید:
3,366
بهترین قیمت فروش:
3,397
بهترین حجم خرید:
4,761,310
بهترین حجم فروش:
20,000
بهترین تعداد خرید:
119
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,305
قیمت مرجع:
3,206
بیشترین قیمت مجاز:
3,366
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
259
ارزش معاملات:
11,795,328,999
حجم مبنا:
380,838
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
160 %
تعداد معاملات:
259