"خچرخش"

P/E گروه
54.7556
P/E
105.0519
EPS
67.4429
بازده 90 روزه
114.7 %
بازده 30 روزه
-0.44 %
میانگین درصد DPS
10
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
25 %
میانگین حجم 90 روزه
7195876.2
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
7,085
قیمت پایانی:
7,155
تغییر قیمت پایانی:
0.99
درصد تغییر قیمت پایانی:
70 %
بیشترین قیمت:
7,400
کمترین قیمت:
7,065
بهترین قیمت خرید:
7,069
بهترین قیمت فروش:
7,087
بهترین حجم خرید:
140
بهترین حجم فروش:
2,100
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,130
قیمت مرجع:
7,085
بیشترین قیمت مجاز:
7,439
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,363
ارزش معاملات:
39,720,558,772
حجم مبنا:
380,838
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
0 %
تعداد معاملات:
1363