"خزامیا"

P/E گروه
6.8036
P/E
----
EPS
-123.8568
بازده 90 روزه
22.8 %
بازده 30 روزه
-2.42 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
51 %
میانگین حجم 90 روزه
48674399.5556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
1,616
قیمت پایانی:
1,618
تغییر قیمت پایانی:
2.15
درصد تغییر قیمت پایانی:
34 %
بیشترین قیمت:
1,641
کمترین قیمت:
1,596
بهترین قیمت خرید:
1,615
بهترین قیمت فروش:
1,618
بهترین حجم خرید:
9,500
بهترین حجم فروش:
1,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
1,600
قیمت مرجع:
1,584
بیشترین قیمت مجاز:
1,663
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,092
ارزش معاملات:
22,519,149,633
حجم مبنا:
2,211,957
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
32 %
تعداد معاملات:
1092