"خزامیا"

P/E گروه
9.087
P/E
----
EPS
-48.0593
بازده 90 روزه
80.75 %
بازده 30 روزه
31.08 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
51 %
میانگین حجم 90 روزه
56216926.1778
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
2,910
قیمت پایانی:
2,895
تغییر قیمت پایانی:
2.44
درصد تغییر قیمت پایانی:
69 %
بیشترین قیمت:
2,964
کمترین قیمت:
2,816
بهترین قیمت خرید:
2,906
بهترین قیمت فروش:
2,910
بهترین حجم خرید:
10,000
بهترین حجم فروش:
5,939
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,869
قیمت مرجع:
2,826
بیشترین قیمت مجاز:
2,967
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
5,324
ارزش معاملات:
185,134,339,452
حجم مبنا:
2,211,957
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
84 %
تعداد معاملات:
5324