"امید"

P/E گروه
68.5737
P/E
46.0293
EPS
313.7131
بازده 90 روزه
206.82 %
بازده 30 روزه
51.36 %
میانگین درصد DPS
105.41
سال مالی
1399/09/29
درصد شناور آزاد
6 %
میانگین حجم 90 روزه
15678292.0667
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
14,440
قیمت پایانی:
14,490
تغییر قیمت پایانی:
-4.67
درصد تغییر قیمت پایانی:
-710 %
بیشترین قیمت:
15,190
کمترین قیمت:
14,440
بهترین قیمت خرید:
14,440
بهترین قیمت فروش:
14,440
بهترین حجم خرید:
3,526
بهترین حجم فروش:
3,126,265
بهترین تعداد خرید:
6
بهترین تعداد فروش:
257
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
14,440
قیمت مرجع:
15,200
بیشترین قیمت مجاز:
15,960
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
4,927
ارزش معاملات:
643,853,828,550
حجم مبنا:
3,800,000
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-760 %
تعداد معاملات:
4927