"امید"

P/E گروه
10.1891
P/E
6.5444
EPS
307.1331
بازده 90 روزه
14.07 %
بازده 30 روزه
10.26 %
میانگین درصد DPS
80.46
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
6 %
میانگین حجم 90 روزه
2520206.0444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
2,019
قیمت پایانی:
1,981
تغییر قیمت پایانی:
0.46
درصد تغییر قیمت پایانی:
9 %
بیشترین قیمت:
2,023
کمترین قیمت:
2,010
بهترین قیمت خرید:
2,019
بهترین قیمت فروش:
2,020
بهترین حجم خرید:
3,673
بهترین حجم فروش:
16,514
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,010
قیمت مرجع:
1,972
بیشترین قیمت مجاز:
2,070
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
74
ارزش معاملات:
1,062,953,059
حجم مبنا:
2,800,000
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
47 %
تعداد معاملات:
74