"خفنر"

P/E گروه
68.0113
P/E
121.1147
EPS
141.7665
بازده 90 روزه
72.05 %
بازده 30 روزه
-19.95 %
میانگین درصد DPS
6.1
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
15 %
میانگین حجم 90 روزه
2115335.7778
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
22,187
قیمت پایانی:
22,531
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-823 %
بیشترین قیمت:
24,279
کمترین قیمت:
22,187
بهترین قیمت خرید:
22,187
بهترین قیمت فروش:
22,187
بهترین حجم خرید:
1,691
بهترین حجم فروش:
20,400
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
10
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
24,279
قیمت مرجع:
23,354
بیشترین قیمت مجاز:
24,521
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,382
ارزش معاملات:
48,192,081,827
حجم مبنا:
2,220,446
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-1167 %
تعداد معاملات:
1382