"خفنر"

P/E گروه
33.666
P/E
41.8831
EPS
305.35
بازده 90 روزه
22 %
بازده 30 روزه
-8.65 %
میانگین درصد DPS
6.1
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
12 %
میانگین حجم 90 روزه
948545.4333
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
12,789
قیمت پایانی:
12,632
تغییر قیمت پایانی:
0.78
درصد تغییر قیمت پایانی:
98 %
بیشترین قیمت:
13,138
کمترین قیمت:
12,413
بهترین قیمت خرید:
12,486
بهترین قیمت فروش:
13,160
بهترین حجم خرید:
3,417
بهترین حجم فروش:
17,653
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
13,138
قیمت مرجع:
12,534
بیشترین قیمت مجاز:
13,160
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
211
ارزش معاملات:
11,387,836,953
حجم مبنا:
80,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
255 %
تعداد معاملات:
211