"خکاوه"

P/E گروه
9.1987
P/E
----
EPS
-2295.7341
بازده 90 روزه
29.05 %
بازده 30 روزه
3.04 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
23452478.8556
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
5,427
قیمت پایانی:
5,468
تغییر قیمت پایانی:
-2.25
درصد تغییر قیمت پایانی:
-126 %
بیشترین قیمت:
5,640
کمترین قیمت:
5,427
بهترین قیمت خرید:
5,427
بهترین قیمت فروش:
5,427
بهترین حجم خرید:
1,500
بهترین حجم فروش:
5,786,147
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
301
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
5,530
قیمت مرجع:
5,594
بیشترین قیمت مجاز:
5,761
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,035
ارزش معاملات:
95,238,253,717
حجم مبنا:
3,484,928
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-167 %
تعداد معاملات:
2035