"خکرمان"

P/E گروه
41.1471
P/E
30.793
EPS
342.5452
بازده 90 روزه
136.77 %
بازده 30 روزه
38.79 %
میانگین درصد DPS
69.93
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
42797654.8444
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
10,548
قیمت پایانی:
10,548
تغییر قیمت پایانی:
5
درصد تغییر قیمت پایانی:
502 %
بیشترین قیمت:
10,548
کمترین قیمت:
10,548
بهترین قیمت خرید:
10,548
بهترین قیمت فروش:
10,548
بهترین حجم خرید:
8,017,955
بهترین حجم فروش:
4,689
بهترین تعداد خرید:
1,292
بهترین تعداد فروش:
8
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
10,548
قیمت مرجع:
10,046
بیشترین قیمت مجاز:
10,548
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
6,851
ارزش معاملات:
782,364,800,376
حجم مبنا:
2,172,733
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
502 %
تعداد معاملات:
6851