"خکرمان"

P/E گروه
6.9627
P/E
13.4646
EPS
150.394
بازده 90 روزه
1.2 %
بازده 30 روزه
-6.51 %
میانگین درصد DPS
69.93
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
19376839.8556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/4
قیمت آخرین معامله:
2,025
قیمت پایانی:
1,998
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
2,054
کمترین قیمت:
1,956
بهترین قیمت خرید:
0
بهترین قیمت فروش:
2,081
بهترین حجم خرید:
0
بهترین حجم فروش:
50,000
بهترین تعداد خرید:
0
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/4
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,016
قیمت مرجع:
1,998
بیشترین قیمت مجاز:
2,057
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
27 %
تعداد معاملات:
0