"خلنت"

P/E گروه
32.9539
P/E
18.5112
EPS
2107.4318
بازده 90 روزه
2.23 %
بازده 30 روزه
-4.21 %
میانگین درصد DPS
3.61
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
25 %
میانگین حجم 90 روزه
246471.4778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
39,662
قیمت پایانی:
39,575
تغییر قیمت پایانی:
-0.37
درصد تغییر قیمت پایانی:
-145 %
بیشترین قیمت:
40,000
کمترین قیمت:
38,150
بهترین قیمت خرید:
39,110
بهترین قیمت فروش:
39,995
بهترین حجم خرید:
50
بهترین حجم فروش:
100
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
38,150
قیمت مرجع:
39,720
بیشترین قیمت مجاز:
41,706
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
39
ارزش معاملات:
546,502,600
حجم مبنا:
35,200
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-58 %
تعداد معاملات:
39