"خلنت"

P/E گروه
205.4645
P/E
94.0873
EPS
1166.3636
بازده 90 روزه
46.13 %
بازده 30 روزه
29.11 %
میانگین درصد DPS
3.61
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
25 %
میانگین حجم 90 روزه
414287.5889
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
109,740
قیمت پایانی:
110,500
تغییر قیمت پایانی:
-4.34
درصد تغییر قیمت پایانی:
-5010 %
بیشترین قیمت:
114,600
کمترین قیمت:
109,740
بهترین قیمت خرید:
109,740
بهترین قیمت فروش:
109,740
بهترین حجم خرید:
360
بهترین حجم فروش:
34,599
بهترین تعداد خرید:
5
بهترین تعداد فروش:
28
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
110,500
قیمت مرجع:
115,510
بیشترین قیمت مجاز:
121,280
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,113
ارزش معاملات:
113,802,436,900
حجم مبنا:
440,451
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-5770 %
تعداد معاملات:
1113