"خنصیر"

P/E گروه
205.4645
P/E
385.4315
EPS
123.939
بازده 90 روزه
141.87 %
بازده 30 روزه
61.66 %
میانگین درصد DPS
6.32
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
48 %
میانگین حجم 90 روزه
2954201.9556
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
47,770
قیمت پایانی:
47,200
تغییر قیمت پایانی:
3.74
درصد تغییر قیمت پایانی:
1700 %
بیشترین قیمت:
47,770
کمترین قیمت:
47,770
بهترین قیمت خرید:
47,770
بهترین قیمت فروش:
47,770
بهترین حجم خرید:
3,814,361
بهترین حجم فروش:
65
بهترین تعداد خرید:
215
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
47,770
قیمت مرجع:
45,500
بیشترین قیمت مجاز:
47,770
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
310
ارزش معاملات:
42,658,562,230
حجم مبنا:
1,191,043
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
2270 %
تعداد معاملات:
310