"خنصیر"

P/E گروه
32.9539
P/E
52.7653
EPS
163.8007
بازده 90 روزه
49.4 %
بازده 30 روزه
49.9 %
میانگین درصد DPS
6.32
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
44 %
میانگین حجم 90 روزه
2664984.1111
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
9,075
قیمت پایانی:
9,075
تغییر قیمت پایانی:
5
درصد تغییر قیمت پایانی:
432 %
بیشترین قیمت:
9,075
کمترین قیمت:
9,075
بهترین قیمت خرید:
9,075
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
3,814,320
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
304
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
9,075
قیمت مرجع:
8,643
بیشترین قیمت مجاز:
9,075
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
58
ارزش معاملات:
1,060,386,525
حجم مبنا:
82,867
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
432 %
تعداد معاملات:
58