"خودرو"

P/E گروه
9.087
P/E
----
EPS
-7438.1971
بازده 90 روزه
36.83 %
بازده 30 روزه
7.98 %
میانگین درصد DPS
10.5
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
22 %
میانگین حجم 90 روزه
43563081.3222
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
10,801
قیمت پایانی:
10,858
تغییر قیمت پایانی:
-2.55
درصد تغییر قیمت پایانی:
-284 %
بیشترین قیمت:
11,379
کمترین قیمت:
10,586
بهترین قیمت خرید:
10,800
بهترین قیمت فروش:
10,800
بهترین حجم خرید:
6,067
بهترین حجم فروش:
38,150
بهترین تعداد خرید:
8
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
11,000
قیمت مرجع:
11,142
بیشترین قیمت مجاز:
11,550
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
18,341
ارزش معاملات:
850,520,491,939
حجم مبنا:
857,780
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-341 %
تعداد معاملات:
18341