"خودرو"

P/E گروه
6.8036
P/E
----
EPS
-7459.0241
بازده 90 روزه
34.11 %
بازده 30 روزه
19.28 %
میانگین درصد DPS
10.5
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
22 %
میانگین حجم 90 روزه
34965806.9556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
7,899
قیمت پایانی:
7,925
تغییر قیمت پایانی:
2.19
درصد تغییر قیمت پایانی:
170 %
بیشترین قیمت:
8,020
کمترین قیمت:
7,821
بهترین قیمت خرید:
7,896
بهترین قیمت فروش:
7,900
بهترین حجم خرید:
500
بهترین حجم فروش:
146,430
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
6
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,854
قیمت مرجع:
7,755
بیشترین قیمت مجاز:
8,142
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,932
ارزش معاملات:
90,612,350,332
حجم مبنا:
1,203,514
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
144 %
تعداد معاملات:
1932