"دارو"

P/E گروه
16.571
P/E
16.2065
EPS
2861.0213
بازده 90 روزه
71.48 %
بازده 30 روزه
12.75 %
میانگین درصد DPS
89.63
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
12 %
میانگین حجم 90 روزه
1275339.9556
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
60,999
قیمت پایانی:
59,651
تغییر قیمت پایانی:
-2.7
درصد تغییر قیمت پایانی:
-1653 %
بیشترین قیمت:
63,150
کمترین قیمت:
58,239
بهترین قیمت خرید:
60,999
بهترین قیمت فروش:
60,999
بهترین حجم خرید:
790
بهترین حجم فروش:
1,300
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
63,150
قیمت مرجع:
61,304
بیشترین قیمت مجاز:
64,369
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,213
ارزش معاملات:
79,380,938,019
حجم مبنا:
832,307
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-305 %
تعداد معاملات:
1213