"دارو"

P/E گروه
14.1545
P/E
9.7889
EPS
2423.368
بازده 90 روزه
74.44 %
بازده 30 روزه
-10.44 %
میانگین درصد DPS
89.63
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
11 %
میانگین حجم 90 روزه
1525278.0111
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
23,722
قیمت پایانی:
23,659
تغییر قیمت پایانی:
0.95
درصد تغییر قیمت پایانی:
223 %
بیشترین قیمت:
24,200
کمترین قیمت:
23,154
بهترین قیمت خرید:
22,600
بهترین قیمت فروش:
23,990
بهترین حجم خرید:
200
بهترین حجم فروش:
2,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
23,990
قیمت مرجع:
23,436
بیشترین قیمت مجاز:
24,607
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
488
ارزش معاملات:
9,184,579,337
حجم مبنا:
300,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
286 %
تعداد معاملات:
488