"داسوه"

P/E گروه
16.571
P/E
25.1324
EPS
959.1613
بازده 90 روزه
44.44 %
بازده 30 روزه
15.89 %
میانگین درصد DPS
75.35
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
19 %
میانگین حجم 90 روزه
1464800.1333
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
27,120
قیمت پایانی:
27,091
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-893 %
بیشترین قیمت:
28,999
کمترین قیمت:
26,585
بهترین قیمت خرید:
26,950
بهترین قیمت فروش:
26,950
بهترین حجم خرید:
500
بهترین حجم فروش:
790
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
28,999
قیمت مرجع:
27,984
بیشترین قیمت مجاز:
29,383
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
729
ارزش معاملات:
43,212,691,447
حجم مبنا:
1,803,427
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-864 %
تعداد معاملات:
729