"داسوه"

P/E گروه
14.1545
P/E
11.1341
EPS
1281.556
بازده 90 روزه
32.19 %
بازده 30 روزه
-12.03 %
میانگین درصد DPS
75.35
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
19 %
میانگین حجم 90 روزه
1047233.5333
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
14,269
قیمت پایانی:
14,082
تغییر قیمت پایانی:
0.65
درصد تغییر قیمت پایانی:
91 %
بیشترین قیمت:
14,292
کمترین قیمت:
13,830
بهترین قیمت خرید:
13,600
بهترین قیمت فروش:
14,520
بهترین حجم خرید:
200
بهترین حجم فروش:
2,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
14,223
قیمت مرجع:
13,991
بیشترین قیمت مجاز:
14,690
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
377
ارزش معاملات:
7,468,801,888
حجم مبنا:
300,000
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
278 %
تعداد معاملات:
377