"انرژی3"

P/E گروه
9.8467
P/E
28.1906
EPS
2370.506
بازده 90 روزه
-6.54 %
بازده 30 روزه
21.58 %
میانگین درصد DPS
10.14
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
856608.7444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
66,826
قیمت پایانی:
66,826
تغییر قیمت پایانی:
3
درصد تغییر قیمت پایانی:
1946 %
بیشترین قیمت:
66,826
کمترین قیمت:
66,826
بهترین قیمت خرید:
66,826
بهترین قیمت فروش:
0
بهترین حجم خرید:
182,222
بهترین حجم فروش:
0
بهترین تعداد خرید:
238
بهترین تعداد فروش:
0
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
66,826
قیمت مرجع:
64,880
بیشترین قیمت مجاز:
66,826
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
198
ارزش معاملات:
16,470,069,612
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
1946 %
تعداد معاملات:
198