"انرژی3"

P/E گروه
32.7161
P/E
47.3439
EPS
2370.506
بازده 90 روزه
61.48 %
بازده 30 روزه
14.42 %
میانگین درصد DPS
10.14
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
907373.7
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
140,165
قیمت پایانی:
139,371
تغییر قیمت پایانی:
2.42
درصد تغییر قیمت پایانی:
3288 %
بیشترین قیمت:
140,165
کمترین قیمت:
132,200
بهترین قیمت خرید:
140,165
بهترین قیمت فروش:
140,165
بهترین حجم خرید:
92,496
بهترین حجم فروش:
108
بهترین تعداد خرید:
31
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
140,165
قیمت مرجع:
136,083
بیشترین قیمت مجاز:
140,165
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
3,132
ارزش معاملات:
253,457,813,010
حجم مبنا:
240,000
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
4082 %
تعداد معاملات:
3132