"دجابر"

P/E گروه
16.571
P/E
35.9218
EPS
547.022
بازده 90 روزه
69.1 %
بازده 30 روزه
26.77 %
میانگین درصد DPS
69.38
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
20 %
میانگین حجم 90 روزه
4265382.7111
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
35,210
قیمت پایانی:
35,111
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
-329 %
بیشترین قیمت:
36,000
کمترین قیمت:
34,111
بهترین قیمت خرید:
35,245
بهترین قیمت فروش:
35,245
بهترین حجم خرید:
595
بهترین حجم فروش:
5,378
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
4
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
36,000
قیمت مرجع:
35,440
بیشترین قیمت مجاز:
37,212
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,463
ارزش معاملات:
145,572,031,079
حجم مبنا:
1,403,272
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-230 %
تعداد معاملات:
1463