"دجابر"

P/E گروه
14.1545
P/E
13.8309
EPS
699.7399
بازده 90 روزه
39.19 %
بازده 30 روزه
-7.63 %
میانگین درصد DPS
69.38
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
17 %
میانگین حجم 90 روزه
2060892.3889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
9,678
قیمت پایانی:
9,622
تغییر قیمت پایانی:
4.38
درصد تغییر قیمت پایانی:
404 %
بیشترین قیمت:
9,678
کمترین قیمت:
9,402
بهترین قیمت خرید:
9,351
بهترین قیمت فروش:
9,440
بهترین حجم خرید:
1,000
بهترین حجم فروش:
9,906
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
9,610
قیمت مرجع:
9,218
بیشترین قیمت مجاز:
9,678
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
672
ارزش معاملات:
17,150,522,294
حجم مبنا:
453,600
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
460 %
تعداد معاملات:
672