"دشیمی"

P/E گروه
13.713
P/E
29.7716
EPS
831.3294
بازده 90 روزه
105.24 %
بازده 30 روزه
30.38 %
میانگین درصد DPS
74.25
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
21 %
میانگین حجم 90 روزه
1359288.4
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
24,750
قیمت پایانی:
24,726
تغییر قیمت پایانی:
4.56
درصد تغییر قیمت پایانی:
1079 %
بیشترین قیمت:
24,829
کمترین قیمت:
24,000
بهترین قیمت خرید:
24,500
بهترین قیمت فروش:
24,750
بهترین حجم خرید:
4,100
بهترین حجم فروش:
70
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
24,829
قیمت مرجع:
23,647
بیشترین قیمت مجاز:
24,829
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
109
ارزش معاملات:
8,999,535,858
حجم مبنا:
102,000
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
1103 %
تعداد معاملات:
109