"دشیمی"

P/E گروه
16.571
P/E
29.7116
EPS
841.0863
بازده 90 روزه
8.4 %
بازده 30 روزه
12.59 %
میانگین درصد DPS
74.25
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
21 %
میانگین حجم 90 روزه
1372248.2889
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
24,990
قیمت پایانی:
25,228
تغییر قیمت پایانی:
1.9
درصد تغییر قیمت پایانی:
471 %
بیشترین قیمت:
25,798
کمترین قیمت:
24,500
بهترین قیمت خرید:
24,801
بهترین قیمت فروش:
24,990
بهترین حجم خرید:
200
بهترین حجم فروش:
6,600
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
25,000
قیمت مرجع:
24,757
بیشترین قیمت مجاز:
25,994
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,235
ارزش معاملات:
34,882,421,653
حجم مبنا:
102,000
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
233 %
تعداد معاملات:
1235