"دعبید"

P/E گروه
13.713
P/E
39.2618
EPS
853.2207
بازده 90 روزه
9.45 %
بازده 30 روزه
-3.24 %
میانگین درصد DPS
8.01
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
8 %
میانگین حجم 90 روزه
1125985.3444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
33,499
قیمت پایانی:
33,248
تغییر قیمت پایانی:
1.43
درصد تغییر قیمت پایانی:
469 %
بیشترین قیمت:
33,679
کمترین قیمت:
32,890
بهترین قیمت خرید:
33,499
بهترین قیمت فروش:
33,499
بهترین حجم خرید:
30
بهترین حجم فروش:
3,670
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
32,900
قیمت مرجع:
32,779
بیشترین قیمت مجاز:
34,417
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
592
ارزش معاملات:
12,442,709,759
حجم مبنا:
295,386
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
720 %
تعداد معاملات:
592