"دعبید"

P/E گروه
16.571
P/E
35.9029
EPS
1103.5322
بازده 90 روزه
16.53 %
بازده 30 روزه
4.88 %
میانگین درصد DPS
8.01
سال مالی
1398/09/30
درصد شناور آزاد
8 %
میانگین حجم 90 روزه
1143384.8222
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
39,620
قیمت پایانی:
39,482
تغییر قیمت پایانی:
3.45
درصد تغییر قیمت پایانی:
1317 %
بیشترین قیمت:
39,620
کمترین قیمت:
39,000
بهترین قیمت خرید:
39,620
بهترین قیمت فروش:
39,620
بهترین حجم خرید:
500
بهترین حجم فروش:
391
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
39,550
قیمت مرجع:
38,165
بیشترین قیمت مجاز:
40,073
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,193
ارزش معاملات:
69,432,293,584
حجم مبنا:
263,470
تغییر قیمت:
4
درصد تغییر قیمت:
1455 %
تعداد معاملات:
2193