"دکوثر"

P/E گروه
16.571
P/E
12.5638
EPS
1142.0148
بازده 90 روزه
93.34 %
بازده 30 روزه
6.61 %
میانگین درصد DPS
10.87
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
43 %
میانگین حجم 90 روزه
3311280.4222
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
14,348
قیمت پایانی:
14,185
تغییر قیمت پایانی:
0.6
درصد تغییر قیمت پایانی:
85 %
بیشترین قیمت:
14,705
کمترین قیمت:
13,821
بهترین قیمت خرید:
14,330
بهترین قیمت فروش:
14,350
بهترین حجم خرید:
1,300
بهترین حجم فروش:
1,476
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
14,000
قیمت مرجع:
14,100
بیشترین قیمت مجاز:
14,805
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,698
ارزش معاملات:
54,511,423,658
حجم مبنا:
216,000
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
248 %
تعداد معاملات:
1698