"دکوثر"

P/E گروه
13.713
P/E
17.0837
EPS
446.6833
بازده 90 روزه
32.48 %
بازده 30 روزه
5.99 %
میانگین درصد DPS
10.87
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
43 %
میانگین حجم 90 روزه
2671197.6778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
7,631
قیمت پایانی:
7,663
تغییر قیمت پایانی:
2.43
درصد تغییر قیمت پایانی:
182 %
بیشترین قیمت:
7,740
کمترین قیمت:
7,605
بهترین قیمت خرید:
7,622
بهترین قیمت فروش:
7,676
بهترین حجم خرید:
250
بهترین حجم فروش:
10,000
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
7,740
قیمت مرجع:
7,481
بیشترین قیمت مجاز:
7,855
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
256
ارزش معاملات:
4,102,313,718
حجم مبنا:
216,000
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
150 %
تعداد معاملات:
256