"دکیمی"

P/E گروه
13.713
P/E
8.6651
EPS
1249.3785
بازده 90 روزه
23.58 %
بازده 30 روزه
-8.08 %
میانگین درصد DPS
26.07
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
28 %
میانگین حجم 90 روزه
1389483.4222
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
10,826
قیمت پایانی:
10,858
تغییر قیمت پایانی:
0.3
درصد تغییر قیمت پایانی:
32 %
بیشترین قیمت:
11,000
کمترین قیمت:
10,800
بهترین قیمت خرید:
10,825
بهترین قیمت فروش:
10,889
بهترین حجم خرید:
4,000
بهترین حجم فروش:
500
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
11,000
قیمت مرجع:
10,826
بیشترین قیمت مجاز:
11,367
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
272
ارزش معاملات:
6,527,695,439
حجم مبنا:
230,400
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
0 %
تعداد معاملات:
272