"دکیمی"

P/E گروه
16.571
P/E
12.9
EPS
1239.224
بازده 90 روزه
46.19 %
بازده 30 روزه
21.2 %
میانگین درصد DPS
26.07
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
28 %
میانگین حجم 90 روزه
1166613.5889
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
15,986
قیمت پایانی:
15,872
تغییر قیمت پایانی:
-0.18
درصد تغییر قیمت پایانی:
-28 %
بیشترین قیمت:
16,200
کمترین قیمت:
15,209
بهترین قیمت خرید:
15,750
بهترین قیمت فروش:
15,988
بهترین حجم خرید:
4,650
بهترین حجم فروش:
200
بهترین تعداد خرید:
3
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
15,209
قیمت مرجع:
15,900
بیشترین قیمت مجاز:
16,695
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
628
ارزش معاملات:
13,039,084,966
حجم مبنا:
230,400
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
86 %
تعداد معاملات:
628