"دماوند"

P/E گروه
58.3824
P/E
57.7472
EPS
831.0192
بازده 90 روزه
-4.82 %
بازده 30 روزه
7.63 %
میانگین درصد DPS
85.05
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
3.35 %
میانگین حجم 90 روزه
280112.3889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
48,669
قیمت پایانی:
48,456
تغییر قیمت پایانی:
1.81
درصد تغییر قیمت پایانی:
862 %
بیشترین قیمت:
48,698
کمترین قیمت:
46,603
بهترین قیمت خرید:
47,191
بهترین قیمت فروش:
48,669
بهترین حجم خرید:
200
بهترین حجم فروش:
1,638
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
48,500
قیمت مرجع:
47,594
بیشترین قیمت مجاز:
49,973
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
94
ارزش معاملات:
2,557,906,188
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
1075 %
تعداد معاملات:
94