"دماوند"

P/E گروه
153.2062
P/E
103.5731
EPS
889.5167
بازده 90 روزه
47.41 %
بازده 30 روزه
33 %
میانگین درصد DPS
85.05
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
3.35 %
میانگین حجم 90 روزه
16305721.6111
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
92,130
قیمت پایانی:
93,198
تغییر قیمت پایانی:
-3.9
درصد تغییر قیمت پایانی:
-3780 %
بیشترین قیمت:
97,000
کمترین قیمت:
92,130
بهترین قیمت خرید:
92,130
بهترین قیمت فروش:
92,130
بهترین حجم خرید:
15,543
بهترین حجم فروش:
6,877,146
بهترین تعداد خرید:
46
بهترین تعداد فروش:
2,183
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
93,601
قیمت مرجع:
96,978
بیشترین قیمت مجاز:
101,826
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
15,550
ارزش معاملات:
1,112,226,474,206
حجم مبنا:
1,033,603
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-4848 %
تعداد معاملات:
15550