"دی"

P/E گروه
3.9332
P/E
----
EPS
-6270.1572
بازده 90 روزه
-7.36 %
بازده 30 روزه
-9.8 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
53.95 %
میانگین حجم 90 روزه
63532633.3778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
3,043
قیمت پایانی:
3,032
تغییر قیمت پایانی:
4.55
درصد تغییر قیمت پایانی:
132 %
بیشترین قیمت:
3,045
کمترین قیمت:
2,951
بهترین قیمت خرید:
3,042
بهترین قیمت فروش:
3,043
بهترین حجم خرید:
66,701
بهترین حجم فروش:
17,122
بهترین تعداد خرید:
6
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
3,020
قیمت مرجع:
2,900
بیشترین قیمت مجاز:
3,045
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,049
ارزش معاملات:
38,394,430,459
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
143 %
تعداد معاملات:
1049