"دی"

P/E گروه
54.0018
P/E
----
EPS
-5796.0264
بازده 90 روزه
640.31 %
بازده 30 روزه
128.19 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
53.95 %
میانگین حجم 90 روزه
56895615.4667
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
44,500
قیمت پایانی:
45,128
تغییر قیمت پایانی:
4.48
درصد تغییر قیمت پایانی:
1936 %
بیشترین قیمت:
45,351
کمترین قیمت:
43,500
بهترین قیمت خرید:
44,560
بهترین قیمت فروش:
44,560
بهترین حجم خرید:
318,248
بهترین حجم فروش:
187,339
بهترین تعداد خرید:
338
بهترین تعداد فروش:
63
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
45,348
قیمت مرجع:
43,192
بیشترین قیمت مجاز:
45,351
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
37,007
ارزش معاملات:
3,823,603,189,806
حجم مبنا:
2,474,942
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
1308 %
تعداد معاملات:
37007