"ذوب"

P/E گروه
4.9295
P/E
11.3793
EPS
158.3579
بازده 90 روزه
9.95 %
بازده 30 روزه
-3.43 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
20.2 %
میانگین حجم 90 روزه
174398902.0444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
1,802
قیمت پایانی:
1,788
تغییر قیمت پایانی:
3.23
درصد تغییر قیمت پایانی:
56 %
بیشترین قیمت:
1,810
کمترین قیمت:
1,740
بهترین قیمت خرید:
1,802
بهترین قیمت فروش:
1,804
بهترین حجم خرید:
550
بهترین حجم فروش:
265,297
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
8
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
1,740
قیمت مرجع:
1,732
بیشترین قیمت مجاز:
1,818
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
6,335
ارزش معاملات:
133,006,322,171
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
4
درصد تغییر قیمت:
70 %
تعداد معاملات:
6335