"رتاپ"

P/E گروه
11.8463
P/E
8.766
EPS
449.4622
بازده 90 روزه
7.18 %
بازده 30 روزه
1.03 %
میانگین درصد DPS
82.26
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
16 %
میانگین حجم 90 روزه
11626436.9889
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
3,940
قیمت پایانی:
3,904
تغییر قیمت پایانی:
1.99
درصد تغییر قیمت پایانی:
76 %
بیشترین قیمت:
3,955
کمترین قیمت:
3,800
بهترین قیمت خرید:
3,922
بهترین قیمت فروش:
3,940
بهترین حجم خرید:
2,350
بهترین حجم فروش:
29,700
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,919
قیمت مرجع:
3,828
بیشترین قیمت مجاز:
4,019
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
552
ارزش معاملات:
13,034,782,886
حجم مبنا:
1,457,363
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
112 %
تعداد معاملات:
552