"رتاپ"

P/E گروه
15.3241
P/E
12.16
EPS
453.1233
بازده 90 روزه
35.71 %
بازده 30 روزه
15.03 %
میانگین درصد DPS
82.26
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
16 %
میانگین حجم 90 روزه
10500126.4778
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
5,510
قیمت پایانی:
5,590
تغییر قیمت پایانی:
0.02
درصد تغییر قیمت پایانی:
1 %
بیشترین قیمت:
5,738
کمترین قیمت:
5,505
بهترین قیمت خرید:
5,509
بهترین قیمت فروش:
5,524
بهترین حجم خرید:
5,000
بهترین حجم فروش:
5,160
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
5,610
قیمت مرجع:
5,589
بیشترین قیمت مجاز:
5,868
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,817
ارزش معاملات:
47,093,009,804
حجم مبنا:
1,457,363
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-79 %
تعداد معاملات:
1817