"ریشمک"

P/E گروه
27.2794
P/E
54.8948
EPS
1098.92
بازده 90 روزه
86.56 %
بازده 30 روزه
39.71 %
میانگین درصد DPS
88.56
سال مالی
1399/09/29
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
5504106.1778
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/17
قیمت آخرین معامله:
60,325
قیمت پایانی:
60,699
تغییر قیمت پایانی:
-4.41
درصد تغییر قیمت پایانی:
-2801 %
بیشترین قیمت:
63,000
کمترین قیمت:
60,325
بهترین قیمت خرید:
60,325
بهترین قیمت فروش:
60,325
بهترین حجم خرید:
24,929
بهترین حجم فروش:
324,761
بهترین تعداد خرید:
33
بهترین تعداد فروش:
60
سایر اطلاعات 1399/4/17
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
60,410
قیمت مرجع:
63,500
بیشترین قیمت مجاز:
66,675
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
8,216
ارزش معاملات:
866,574,651,192
حجم مبنا:
820,009
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-3175 %
تعداد معاملات:
8216