"ریشمک"

P/E گروه
13.994
P/E
18.3216
EPS
923.9367
بازده 90 روزه
12.21 %
بازده 30 روزه
9.28 %
میانگین درصد DPS
88.57
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
3017797.2444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
16,788
قیمت پایانی:
16,812
تغییر قیمت پایانی:
-0.68
درصد تغییر قیمت پایانی:
-115 %
بیشترین قیمت:
17,100
کمترین قیمت:
16,777
بهترین قیمت خرید:
16,787
بهترین قیمت فروش:
16,788
بهترین حجم خرید:
454
بهترین حجم فروش:
209
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
17,100
قیمت مرجع:
16,927
بیشترین قیمت مجاز:
17,773
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
533
ارزش معاملات:
8,883,032,588
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
-1
درصد تغییر قیمت:
-139 %
تعداد معاملات:
533