"زبینا"

P/E گروه
18.4374
P/E
20.605
EPS
541.18
بازده 90 روزه
74.59 %
بازده 30 روزه
-16.34 %
میانگین درصد DPS
91.8
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
2141643.5778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
11,151
قیمت پایانی:
11,082
تغییر قیمت پایانی:
4.35
درصد تغییر قیمت پایانی:
462 %
بیشترین قیمت:
11,151
کمترین قیمت:
10,427
بهترین قیمت خرید:
11,151
بهترین قیمت فروش:
11,406
بهترین حجم خرید:
1,406,530
بهترین حجم فروش:
200
بهترین تعداد خرید:
96
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
10,638
قیمت مرجع:
10,620
بیشترین قیمت مجاز:
11,151
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
752
ارزش معاملات:
33,024,658,268
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
531 %
تعداد معاملات:
752