"زبینا"

P/E گروه
30.244
P/E
46.9576
EPS
800.3175
بازده 90 روزه
108.78 %
بازده 30 روزه
74.41 %
میانگین درصد DPS
91.8
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
3334681.5333
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
47,380
قیمت پایانی:
47,888
تغییر قیمت پایانی:
-3.98
درصد تغییر قیمت پایانی:
-1985 %
بیشترین قیمت:
51,888
کمترین قیمت:
47,380
بهترین قیمت خرید:
47,380
بهترین قیمت فروش:
47,380
بهترین حجم خرید:
610
بهترین حجم فروش:
18,477
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
13
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
51,888
قیمت مرجع:
49,873
بیشترین قیمت مجاز:
52,366
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,174
ارزش معاملات:
72,223,139,174
حجم مبنا:
1,047,516
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-2493 %
تعداد معاملات:
1174