"زگلدشت"

P/E گروه
17.7702
P/E
10.3936
EPS
1799.085
بازده 90 روزه
24.81 %
بازده 30 روزه
-5.2 %
میانگین درصد DPS
90.34
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
11.32 %
میانگین حجم 90 روزه
849811.8333
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
19,135
قیمت پایانی:
19,098
تغییر قیمت پایانی:
3.5
درصد تغییر قیمت پایانی:
646 %
بیشترین قیمت:
19,199
کمترین قیمت:
18,400
بهترین قیمت خرید:
19,105
بهترین قیمت فروش:
19,140
بهترین حجم خرید:
5,000
بهترین حجم فروش:
6,125
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
19,199
قیمت مرجع:
18,452
بیشترین قیمت مجاز:
19,374
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
123
ارزش معاملات:
3,300,012,488
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
4
درصد تغییر قیمت:
683 %
تعداد معاملات:
123