"زگلدشت"

P/E گروه
59.5178
P/E
32.1298
EPS
1665.43
بازده 90 روزه
12.28 %
بازده 30 روزه
-4.82 %
میانگین درصد DPS
103.3
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
11.32 %
میانگین حجم 90 روزه
2022440.8111
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/17
قیمت آخرین معامله:
53,510
قیمت پایانی:
54,615
تغییر قیمت پایانی:
-2.05
درصد تغییر قیمت پایانی:
-1144 %
بیشترین قیمت:
57,966
کمترین قیمت:
52,972
بهترین قیمت خرید:
53,500
بهترین قیمت فروش:
53,500
بهترین حجم خرید:
3,359
بهترین حجم فروش:
3,848
بهترین تعداد خرید:
10
بهترین تعداد فروش:
4
سایر اطلاعات 1399/4/17
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
57,966
قیمت مرجع:
55,759
بیشترین قیمت مجاز:
58,546
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
2,221
ارزش معاملات:
137,930,961,399
حجم مبنا:
886,054
تغییر قیمت:
-4
درصد تغییر قیمت:
-2249 %
تعداد معاملات:
2221