"زنگان"

P/E گروه
5.1084
P/E
83.8714
EPS
236.04
بازده 90 روزه
34.26 %
بازده 30 روزه
8.37 %
میانگین درصد DPS
27.17
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
18.14 %
میانگین حجم 90 روزه
984844.9333
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
20,260
قیمت پایانی:
20,225
تغییر قیمت پایانی:
4.81
درصد تغییر قیمت پایانی:
929 %
بیشترین قیمت:
20,260
کمترین قیمت:
19,999
بهترین قیمت خرید:
20,260
بهترین قیمت فروش:
21,988
بهترین حجم خرید:
612,646
بهترین حجم فروش:
1,000
بهترین تعداد خرید:
66
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
19,999
قیمت مرجع:
19,296
بیشترین قیمت مجاز:
20,260
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
59
ارزش معاملات:
2,559,450,297
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
964 %
تعداد معاملات:
59