"زنگان"

P/E گروه
15.8227
P/E
308.1985
EPS
437.64
بازده 90 روزه
141.25 %
بازده 30 روزه
48.53 %
میانگین درصد DPS
45.66
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
18.14 %
میانگین حجم 90 روزه
998447.6778
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
134,880
قیمت پایانی:
134,676
تغییر قیمت پایانی:
4.84
درصد تغییر قیمت پایانی:
6218 %
بیشترین قیمت:
134,880
کمترین قیمت:
131,010
بهترین قیمت خرید:
134,880
بهترین قیمت فروش:
134,880
بهترین حجم خرید:
853,724
بهترین حجم فروش:
243
بهترین تعداد خرید:
118
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
134,880
قیمت مرجع:
128,458
بیشترین قیمت مجاز:
134,880
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
466
ارزش معاملات:
56,168,538,360
حجم مبنا:
427,497
تغییر قیمت:
5
درصد تغییر قیمت:
6422 %
تعداد معاملات:
466