"ساراب"

P/E گروه
49.7037
P/E
38.8906
EPS
660.8278
بازده 90 روزه
144.93 %
بازده 30 روزه
28.76 %
میانگین درصد DPS
63.38
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
25 %
میانگین حجم 90 روزه
3168482.6556
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/17
قیمت آخرین معامله:
25,700
قیمت پایانی:
26,140
تغییر قیمت پایانی:
-3.36
درصد تغییر قیمت پایانی:
-910 %
بیشترین قیمت:
28,380
کمترین قیمت:
25,700
بهترین قیمت خرید:
25,700
بهترین قیمت فروش:
25,700
بهترین حجم خرید:
15,213
بهترین حجم فروش:
83,687
بهترین تعداد خرید:
18
بهترین تعداد فروش:
37
سایر اطلاعات 1399/4/17
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
28,380
قیمت مرجع:
27,050
بیشترین قیمت مجاز:
28,400
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
3,185
ارزش معاملات:
133,829,945,760
حجم مبنا:
1,642,576
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-1350 %
تعداد معاملات:
3185