"ساراب"

P/E گروه
12.7177
P/E
8.0858
EPS
485.1711
بازده 90 روزه
19.51 %
بازده 30 روزه
-0.22 %
میانگین درصد DPS
63.38
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
27 %
میانگین حجم 90 روزه
5407094.9556
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
4,001
قیمت پایانی:
4,009
تغییر قیمت پایانی:
2.4
درصد تغییر قیمت پایانی:
94 %
بیشترین قیمت:
4,064
کمترین قیمت:
3,950
بهترین قیمت خرید:
4,001
بهترین قیمت فروش:
4,020
بهترین حجم خرید:
533
بهترین حجم فروش:
7,530
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
4,061
قیمت مرجع:
3,915
بیشترین قیمت مجاز:
4,110
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
280
ارزش معاملات:
3,617,557,542
حجم مبنا:
360,000
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
86 %
تعداد معاملات:
280