"ساربیل"

P/E گروه
12.7177
P/E
8.1625
EPS
1602.825
بازده 90 روزه
-9.47 %
بازده 30 روزه
5.19 %
میانگین درصد DPS
75.05
سال مالی
1398/10/01
درصد شناور آزاد
9 %
میانگین حجم 90 روزه
566555.0778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
13,200
قیمت پایانی:
13,129
تغییر قیمت پایانی:
0.72
درصد تغییر قیمت پایانی:
94 %
بیشترین قیمت:
13,630
کمترین قیمت:
13,001
بهترین قیمت خرید:
13,200
بهترین قیمت فروش:
13,300
بهترین حجم خرید:
8
بهترین حجم فروش:
643
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
13,273
قیمت مرجع:
13,035
بیشترین قیمت مجاز:
13,686
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
39
ارزش معاملات:
480,422,950
حجم مبنا:
96,000
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
165 %
تعداد معاملات:
39