"ساربیل"

P/E گروه
46.6617
P/E
38.7574
EPS
2399.8
بازده 90 روزه
144.76 %
بازده 30 روزه
16.03 %
میانگین درصد DPS
65.41
سال مالی
1399/09/29
درصد شناور آزاد
10 %
میانگین حجم 90 روزه
877219.8667
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/23
قیمت آخرین معامله:
93,010
قیمت پایانی:
92,880
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
93,010
کمترین قیمت:
89,150
بهترین قیمت خرید:
0
بهترین قیمت فروش:
96,580
بهترین حجم خرید:
0
بهترین حجم فروش:
126
بهترین تعداد خرید:
0
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/4/23
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
93,010
قیمت مرجع:
92,880
بیشترین قیمت مجاز:
97,520
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
574,119
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
130 %
تعداد معاملات:
0