"سبجنو"

P/E گروه
12.7177
P/E
9.7161
EPS
1085.8214
بازده 90 روزه
-9.07 %
بازده 30 روزه
4.25 %
میانگین درصد DPS
94.17
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
7 %
میانگین حجم 90 روزه
697291.6111
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
10,327
قیمت پایانی:
10,488
تغییر قیمت پایانی:
-0.33
درصد تغییر قیمت پایانی:
-35 %
بیشترین قیمت:
10,525
کمترین قیمت:
10,300
بهترین قیمت خرید:
10,330
بهترین قیمت فروش:
10,617
بهترین حجم خرید:
100
بهترین حجم فروش:
200
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
10,525
قیمت مرجع:
10,523
بیشترین قیمت مجاز:
11,049
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
31
ارزش معاملات:
723,822,059
حجم مبنا:
156,800
تغییر قیمت:
-2
درصد تغییر قیمت:
-196 %
تعداد معاملات:
31