"سبجنو"

P/E گروه
49.7037
P/E
23.7516
EPS
2016.7092
بازده 90 روزه
50.37 %
بازده 30 روزه
18.53 %
میانگین درصد DPS
90.23
سال مالی
1398/12/29
درصد شناور آزاد
12 %
میانگین حجم 90 روزه
1215018.1778
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/17
قیمت آخرین معامله:
47,900
قیمت پایانی:
47,920
تغییر قیمت پایانی:
-4.96
درصد تغییر قیمت پایانی:
-2500 %
بیشترین قیمت:
49,380
کمترین قیمت:
47,900
بهترین قیمت خرید:
47,900
بهترین قیمت فروش:
47,900
بهترین حجم خرید:
3,710
بهترین حجم فروش:
120,309
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
74
سایر اطلاعات 1399/4/17
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
49,380
قیمت مرجع:
50,420
بیشترین قیمت مجاز:
52,940
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
812
ارزش معاملات:
51,662,154,770
حجم مبنا:
932,140
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-2520 %
تعداد معاملات:
812