"ستران"

P/E گروه
12.5749
P/E
----
EPS
-6.4166
بازده 90 روزه
55.47 %
بازده 30 روزه
0.08 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
49 %
میانگین حجم 90 روزه
5335512.1444
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
13,000
قیمت پایانی:
13,056
تغییر قیمت پایانی:
2.14
درصد تغییر قیمت پایانی:
273 %
بیشترین قیمت:
13,300
کمترین قیمت:
12,620
بهترین قیمت خرید:
13,040
بهترین قیمت فروش:
13,040
بهترین حجم خرید:
7,631
بهترین حجم فروش:
90
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
12,620
قیمت مرجع:
12,783
بیشترین قیمت مجاز:
13,422
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
1,117
ارزش معاملات:
39,773,005,048
حجم مبنا:
682,547
تغییر قیمت:
2
درصد تغییر قیمت:
217 %
تعداد معاملات:
1117