"ستران"

P/E گروه
25.805
P/E
453.4507
EPS
66.1571
بازده 90 روزه
115.53 %
بازده 30 روزه
43.33 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
49 %
میانگین حجم 90 روزه
4635603.4778
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
29,999
قیمت پایانی:
30,230
تغییر قیمت پایانی:
0.7
درصد تغییر قیمت پایانی:
211 %
بیشترین قیمت:
31,499
کمترین قیمت:
28,900
بهترین قیمت خرید:
29,999
بهترین قیمت فروش:
30,000
بهترین حجم خرید:
2,540
بهترین حجم فروش:
30
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
29,951
قیمت مرجع:
30,019
بیشترین قیمت مجاز:
31,519
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
3,549
ارزش معاملات:
174,923,093,537
حجم مبنا:
327,633
تغییر قیمت:
-0
درصد تغییر قیمت:
-20 %
تعداد معاملات:
3549