"سخاش"

P/E گروه
12.5749
P/E
9.0806
EPS
2141.936
بازده 90 روزه
-1.77 %
بازده 30 روزه
0.34 %
میانگین درصد DPS
76.84
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
12 %
میانگین حجم 90 روزه
111803.0333
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
19,450
قیمت پایانی:
19,252
تغییر قیمت پایانی:
-0.27
درصد تغییر قیمت پایانی:
-52 %
بیشترین قیمت:
19,790
کمترین قیمت:
18,400
بهترین قیمت خرید:
19,067
بهترین قیمت فروش:
19,459
بهترین حجم خرید:
313
بهترین حجم فروش:
110
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
19,790
قیمت مرجع:
19,304
بیشترین قیمت مجاز:
20,269
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
83
ارزش معاملات:
490,992,793
حجم مبنا:
50,000
تغییر قیمت:
1
درصد تغییر قیمت:
146 %
تعداد معاملات:
83