"سخاش"

P/E گروه
25.805
P/E
13.4578
EPS
2787.976
بازده 90 روزه
89.49 %
بازده 30 روزه
9.71 %
میانگین درصد DPS
76.84
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
12 %
میانگین حجم 90 روزه
379514.4222
اطلاعات آخرین معامله 1398/11/27
قیمت آخرین معامله:
37,520
قیمت پایانی:
38,009
تغییر قیمت پایانی:
-1.5
درصد تغییر قیمت پایانی:
-577 %
بیشترین قیمت:
39,998
کمترین قیمت:
37,342
بهترین قیمت خرید:
37,214
بهترین قیمت فروش:
37,699
بهترین حجم خرید:
50
بهترین حجم فروش:
246
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/11/27
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
39,998
قیمت مرجع:
38,586
بیشترین قیمت مجاز:
40,515
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
607
ارزش معاملات:
12,199,586,454
حجم مبنا:
50,000
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-1066 %
تعداد معاملات:
607