"سخواف"

P/E گروه
12.5749
P/E
----
EPS
-32.1753
بازده 90 روزه
-29.92 %
بازده 30 روزه
-13.2 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
----
میانگین حجم 90 روزه
2959642.5778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/28
قیمت آخرین معامله:
3,077
قیمت پایانی:
3,050
تغییر قیمت پایانی:
-0.55
درصد تغییر قیمت پایانی:
-17 %
بیشترین قیمت:
3,131
کمترین قیمت:
3,003
بهترین قیمت خرید:
3,050
بهترین قیمت فروش:
3,050
بهترین حجم خرید:
3,000
بهترین حجم فروش:
2,710
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/28
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
3,131
قیمت مرجع:
3,067
بیشترین قیمت مجاز:
3,159
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
293
ارزش معاملات:
3,942,598,563
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
10 %
تعداد معاملات:
293