"سدشت"

P/E گروه
12.7177
P/E
36.312
EPS
248.3754
بازده 90 روزه
24.76 %
بازده 30 روزه
-9.05 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/06/31
درصد شناور آزاد
1 %
میانگین حجم 90 روزه
333032.0667
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/29
قیمت آخرین معامله:
8,704
قیمت پایانی:
9,010
تغییر قیمت پایانی:
-0.04
درصد تغییر قیمت پایانی:
-4 %
بیشترین قیمت:
9,249
کمترین قیمت:
8,663
بهترین قیمت خرید:
8,711
بهترین قیمت فروش:
8,990
بهترین حجم خرید:
1,400
بهترین حجم فروش:
306
بهترین تعداد خرید:
2
بهترین تعداد فروش:
2
سایر اطلاعات 1398/8/29
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
8,750
قیمت مرجع:
9,014
بیشترین قیمت مجاز:
9,464
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
15
ارزش معاملات:
127,505,017
حجم مبنا:
472,000
تغییر قیمت:
-3
درصد تغییر قیمت:
-310 %
تعداد معاملات:
15