"سدشت"

P/E گروه
46.6617
P/E
89.4505
EPS
414.1958
بازده 90 روزه
14.56 %
بازده 30 روزه
-9.63 %
میانگین درصد DPS
36.12
سال مالی
1399/06/30
درصد شناور آزاد
1 %
میانگین حجم 90 روزه
552064.2333
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/24
قیمت آخرین معامله:
37,050
قیمت پایانی:
37,210
تغییر قیمت پایانی:
-1.35
درصد تغییر قیمت پایانی:
-510 %
بیشترین قیمت:
37,500
کمترین قیمت:
35,840
بهترین قیمت خرید:
36,360
بهترین قیمت فروش:
36,360
بهترین حجم خرید:
10,000
بهترین حجم فروش:
1,130
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
4
سایر اطلاعات 1399/4/24
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
35,890
قیمت مرجع:
37,720
بیشترین قیمت مجاز:
39,600
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
481
ارزش معاملات:
21,208,969,350
حجم مبنا:
1,360,174
تغییر قیمت:
-2
درصد تغییر قیمت:
-670 %
تعداد معاملات:
481