"بپاس"

P/E گروه
22.5822
P/E
25.3394
EPS
528.8207
بازده 90 روزه
56.91 %
بازده 30 روزه
4.77 %
میانگین درصد DPS
20.29
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
27.34 %
میانگین حجم 90 روزه
1363129.2889
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
27,550
قیمت پایانی:
27,092
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
308 %
بیشترین قیمت:
28,000
کمترین قیمت:
26,850
بهترین قیمت خرید:
27,550
بهترین قیمت فروش:
27,550
بهترین حجم خرید:
40,766
بهترین حجم فروش:
25,450
بهترین تعداد خرید:
4
بهترین تعداد فروش:
3
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
28,000
قیمت مرجع:
26,784
بیشترین قیمت مجاز:
28,123
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
200,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
306
ارزش معاملات:
34,336,660,183
حجم مبنا:
2,041,200
تغییر قیمت:
3
درصد تغییر قیمت:
766 %
تعداد معاملات:
306