"بپاس"

P/E گروه
11.7655
P/E
16.9334
EPS
473.0286
بازده 90 روزه
33.54 %
بازده 30 روزه
2.96 %
میانگین درصد DPS
20.29
سال مالی
1399/01/03
درصد شناور آزاد
27.34 %
میانگین حجم 90 روزه
1307014
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/22
قیمت آخرین معامله:
8,010
قیمت پایانی:
8,004
تغییر قیمت پایانی:
0.04
درصد تغییر قیمت پایانی:
3 %
بیشترین قیمت:
8,099
کمترین قیمت:
7,889
بهترین قیمت خرید:
7,913
بهترین قیمت فروش:
8,007
بهترین حجم خرید:
200
بهترین حجم فروش:
5,840
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/22
سهام:
فرابورس
اولین قیمت معامله:
8,099
قیمت مرجع:
8,001
بیشترین قیمت مجاز:
8,401
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
326
ارزش معاملات:
13,096,636,091
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
9 %
تعداد معاملات:
326