"سشرق"

P/E گروه
12.7177
P/E
6.8174
EPS
316.9847
بازده 90 روزه
15.81 %
بازده 30 روزه
3.74 %
میانگین درصد DPS
----
سال مالی
1398/06/31
درصد شناور آزاد
27 %
میانگین حجم 90 روزه
13115797.7778
اطلاعات آخرین معامله 1398/8/26
قیمت آخرین معامله:
2,161
قیمت پایانی:
2,164
تغییر قیمت پایانی:
0
درصد تغییر قیمت پایانی:
0 %
بیشترین قیمت:
2,200
کمترین قیمت:
2,161
بهترین قیمت خرید:
1,464
بهترین قیمت فروش:
2,269
بهترین حجم خرید:
2,000
بهترین حجم فروش:
499
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1398/8/26
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
2,162
قیمت مرجع:
2,164
بیشترین قیمت مجاز:
2,272
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
0
ارزش معاملات:
0
حجم مبنا:
1
تغییر قیمت:
0
درصد تغییر قیمت:
-3 %
تعداد معاملات:
0