"سشرق"

P/E گروه
49.7037
P/E
28.4937
EPS
480.8077
بازده 90 روزه
58.82 %
بازده 30 روزه
16.68 %
میانگین درصد DPS
0.95
سال مالی
1399/06/29
درصد شناور آزاد
36 %
میانگین حجم 90 روزه
26086452.5222
اطلاعات آخرین معامله 1399/4/17
قیمت آخرین معامله:
13,700
قیمت پایانی:
13,720
تغییر قیمت پایانی:
-4.39
درصد تغییر قیمت پایانی:
-630 %
بیشترین قیمت:
14,130
کمترین قیمت:
13,640
بهترین قیمت خرید:
13,700
بهترین قیمت فروش:
13,700
بهترین حجم خرید:
244,427
بهترین حجم فروش:
197,233
بهترین تعداد خرید:
84
بهترین تعداد فروش:
58
سایر اطلاعات 1399/4/17
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
14,000
قیمت مرجع:
14,350
بیشترین قیمت مجاز:
15,060
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
100,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
16,374
ارزش معاملات:
891,899,630,250
حجم مبنا:
3,315,650
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-650 %
تعداد معاملات:
16374