"سفار"

P/E گروه
31.4633
P/E
80.7376
EPS
1145.6738
بازده 90 روزه
-26.28 %
بازده 30 روزه
-10.84 %
میانگین درصد DPS
60.23
سال مالی
1399/01/02
درصد شناور آزاد
2 %
میانگین حجم 90 روزه
272960.1222
اطلاعات آخرین معامله 1399/3/11
قیمت آخرین معامله:
94,100
قیمت پایانی:
97,962
تغییر قیمت پایانی:
-1
درصد تغییر قیمت پایانی:
-990 %
بیشترین قیمت:
103,883
کمترین قیمت:
94,005
بهترین قیمت خرید:
94,700
بهترین قیمت فروش:
95,989
بهترین حجم خرید:
1,000
بهترین حجم فروش:
180
بهترین تعداد خرید:
1
بهترین تعداد فروش:
1
سایر اطلاعات 1399/3/11
سهام:
بورس
اولین قیمت معامله:
103,883
قیمت مرجع:
98,952
بیشترین قیمت مجاز:
103,899
بیشترین تعداد مجاز سفارش:
50,000
کمترین تعداد مجاز سفارش:
1
تعداد معاملات:
512
ارزش معاملات:
15,210,959,776
حجم مبنا:
511,923
تغییر قیمت:
-5
درصد تغییر قیمت:
-4852 %
تعداد معاملات:
512